KEW abonnement

Buren Dental biedt diverse dienstverlening met betrekking tot de Kern Energie Wet aan, wij kunnen u hiermee een totaal abonnement aanbieden waar uw KEW dossier geheel wordt opgesteld en beheerd, inclusief de jaarlijkse KEW controles en toezicht van een stralingsbeschermingsdeskundige.

KEW dossier

Buren Dental stelt een KEW dossier voor uw praktijk op, u ontvangt deze digitaal  via deze website: kew-dossier.nl waardoor u altijd digitaal inzicht in uw documantatie heeft

Stickers

Wij voorzien uw röntgentoestellen van de verplichte stickers 'röntgenstraling' en KEW controle. Tijdens ons jaarlijkse bezoek controleren we de stickers en indien nodig verzorgen we vervanging hiervan.

Toestelregistratie

Wij verzorgen de registratie van uw toestellen bij de ANVS, u kunt ons machtigen om dit geheel te verzorgen, inclusief eventuele correspondentie hierover. Ook mutaties worden hierin meegenomen.

KEW controlemetingen

Jaarlijks bezoeken wij uw praktijk en voeren wij op uw röntgentoestellen de jaarlijkse controlemeting uit, wij voorzien de apparatuur van een controlesticker en stellen een rapportage op.

Acceptatietesten

Bij in gebruikname van een röntgentoestel dient een acceptatietest te worden uitgevoerd. Ook bij grote reparaties kan dit van toepassing zijn. Buren Dental zorgt voor uitvoering van de nodige acceptatietesten, of de beoordeling hiervan als een andere leverancier dit reeds heeft uitgevoerd.

Aanpassingen

Is er sprake van een wijziging in de praktijk, dan verwerken wij deze in uw KEW dossier. Dit geldt ook voor verbouwingen, uitbreidingen, etc.

Ook voorzien wij u van advies mbt stralingsafscherming en KEW.

Buren Dental beschikt over een eigen stralingsbeschermingsdeskundige (CD)

Hierdoor is toezicht vanuit een SBD inbegrepen. Buren Dental beschikt bovendien over een vergunning om werkzaamheden aan/met röntgenapparatuur uit te voeren.

Kleine praktijk aanbieding

395 -

Het volledige KEW abonnement inclusief bovenstaande onderdelen voor tandartspraktijken met maximaal 3 toestellen in de praktijk.

Volledig ontzorgd met uw KEW dossier;
Toezicht stralingsbeschermingsdeskundige inbegrepen;
Exclusief BTW, per jaar
Neem contact met ons op

KEW abonnement

540 -

Het complete KEW abonnement zoals bovenstaand weergegeven voor iedere tandartspraktijk met meer dan drie röntgentoestellen.

Volledig ontzorgd met uw KEW dossier;
Toezicht stralingsbeschermingsdeskundige inbegrepen;
Exclusief BTW, per jaar
Neem contact met ons op